Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) sjönk det medianvärde som beräknats i undersökningen av bankernas värdering av bostäder för landet som helhet med tre euro till 1414 euro per kvadratmeter.

"Medianvärdet av bankvärderingen var 1 414 euro i augusti, 3 euro mindre än vad som observerades föregående månad", tillägger statistikbyrån och konstaterar att denna minskning beror "på de sjunkande bostadspriserna, där den månatliga variationen för lägenheter är något positiv".

Värdet steg i följd under elva månader efter att ha stabiliserats i september, men man måste gå tillbaka till mars 2020 för att hitta en minskning från föregående månad.