Enligt INSA:s veckorapport om utvecklingen av covid-19 ökade Rt - som uppskattar antalet sekundära fall av infektion som beror på att varje person bär på viruset - något från 1,02 till 1,06 på nationell nivå.

Enligt dokumentet har de sju regionerna i landet nu en Rt som är högre än 1, med den högsta siffran på Madeira (1,40), följt av Azorerna (1,31), Algarve (1,11), Lissabon och Tagusdalen (1,08), norr (1,06), Alentejo (1,04) och centrum (1,01).

Alentejo var den enda region som bibehöll Rt-värdet i förhållande till föregående vecka, medan de övriga sex regionerna noterade en ökning av medelvärdet för denna indikator.

INSA nämner också att det genomsnittliga antalet dagliga fall under fem dagar också ökade, från 2 642 till 2 952 på nationell nivå, och var något lägre på kontinenten (2 784).

Trots denna ökning är det genomsnittliga antalet nya dagliga infektioner fortfarande ett av de lägsta som registrerats under hela året.

Den högsta nivån inträffade i slutet av januari, då 49 795 fall rapporterades under i genomsnitt fem dagar.