"Globalt sett minskade marknaden med 1,3 procent mellan januari och september 2022 jämfört med samma period 2021. Men, och även detta resultat är missvisande, med tanke på att åren 2020 och 2021 innehåller effekterna av den starka påverkan från pandemin och halvledarkrisen", säger föreningen i ett uttalande.

Jämfört med 2019 sjönk bilmarknaden i Portugal därför med 34,7 procent. Totalt sett, från januari till september, togs 134 804 nya fordon i bruk. Enbart i september registrerades 14 711 bilar, vilket är 12,8 procent fler än under samma månad föregående år.

Sett till kategori registrerades i september 12 469 nya personbilar, en ökning med 15,6 procent jämfört med året innan. Under årets första nio månader uppgick personbilsregistreringarna till 113 762 enheter, en ökning med 1,1 procent jämfört med samma period 2021.

Enligt ACAP "var 39,7 procent av de nyregistrerade lätta personbilarna från januari till september 2022 drivna av andra typer av energi, nämligen el och hybrid. 10,7 procent av de nyregistrerade lätta personbilarna var eldrivna".