António Costa meddelade detta till ISCTE i Lissabon efter att ha fått frågan om det finns en möjlighet att den framtida höghastighetsjärnvägen endast kommer att trafikeras av spanska tåg.

"Ingen är mer engagerad än regeringen i att minska denna risk och se till att höghastighetstågen är portugisiska", svarade premiärministern.

Direkt efteråt påpekade dock ledaren för den verkställande makten att Portugal anslöt sig till Europeiska unionen 1986 och som sådant omfattas av reglerna för den inre marknaden, konkurrens och offentlig upphandling.

"Därför har vi den politiska viljan, men vi har också en skyldighet att följa de begränsningar som lagenligheten innebär", betonade han.

Enligt António Costa finns det i EU-reglerna en tydlig åtskillnad mellan det naturliga monopolet, dvs. infrastrukturen, och transporttjänsten, som kan säkerställas genom konkurrens.

"I Portugal har vi linjer där tjänsten inte tillhandahålls av CP, utan av en privat aktör som vann anbudet från CP. Denna modell där infrastrukturen är öppen för trafik med flera tåg är en självklarhet i dag på den europeiska inre marknaden", sade han.


Author
TPN/Lusa