"Ett historiskt EU-beslut för klimatet", skrev den franska parlamentsledamoten Pascal Canfin från gruppen Renew Europe på Twitter.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för miljö, Frans Timmermans, välkomnade avtalet som "sänder en stark signal till industrin och konsumenterna": Europa har valt att satsa på utsläppsfri rörlighet".

Den godkända texten, som bygger på ett förslag från kommissionen från juli 2021, föreskriver att koldioxidutsläppen från nya bilar i Europa ska minska till noll senast 2035.

Detta motsvarar faktiskt ett de facto stopp för försäljningen av nya bensin- eller dieselfordon och lätta nyttofordon i EU detta datum, liksom hybrider (bränsle-elektriska), till förmån för 100 % elektriska fordon.

Även om bilen, som är européernas främsta färdmedel, står för lite mindre än 5 % av de totala koldioxidutsläppen i EU, bör den nya förordningen bidra till att uppnå kontinentens klimatmål, särskilt koldioxidneutralitet till 2050.

Detta var den första överenskommelsen om ett europeiskt klimatpaket ("Fit for 55") som syftar till att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030, jämfört med 1990.