"På naturgasmarknaden fortsätter den nedåtgående trenden i förbrukningen med en negativ årsvariation på 5,7 %", säger REN. Denna minskning beror på en 16-procentig nedgång på den konventionella marknaden - som använder naturgas direkt - men uppvägdes delvis av elmarknaden, vars förbrukning av naturgas för elproduktion ökade med 9 %.

Enligt ECO uppvisade naturgasförbrukningen från januari till oktober en negativ årsförändring på 1,6 %, som ett resultat av en minskning på 20 % inom det konventionella segmentet och en ökning på 35 % inom elproduktionssegmentet. Under samma period stod den förnybara produktionen för 44 % av förbrukningen, fördelat på vindkraft med 24 %, vattenkraft med 9 %, biomassa med 7 % och solceller med 5 %. Naturgasproduktionen stod för 33 % av förbrukningen, medan importen stod för resterande 22 %.

Under den senaste månaden var vattenkraftsproduktiviteten inte högre än 0,59 (historiskt genomsnitt på 1), vilket berodde på det låga inflödet från Spanien till Douro", står det i ett uttalande från REN.