ASCCGP betonade "justitieministeriets tröghet, apati och nonchalans när det gäller problemen inom fängelsesystemet".

Enligt ASCCGP syftar strejken till att skapa en ny yrkesstadga, reglera utvärderingen av fångvaktarnas prestationer, öppna uttagningsprov för alla kategorier, betala tillägget för fångvaktare och lösa strukturella problem inom fängelsesystemet. Minimitjänster kommer dock att garanteras under de två strejkdagarna.

Fackföreningsorganet fördömer "dåliga arbetsförhållanden" och "låga och ojämna löner" och beklagar också bristen på karriärmöjligheter och bristande erkännande.

Bland de största problemen som fängelserna för närvarande har, framhöll ASCCGP att det förekommer flera rymningsförsök i vissa fängelser, nämligen i Ponta Delgada och Chaves, att andra säkerhetsstyrkor stöder sig på natten på grund av bristen på yrkesmän, konflikter mellan fångar och våldsamheter mot fångvaktare.