"Det är en mycket positiv balans, men det innebär inte att viruset är utrotat, så vaksamheten kommer att upprätthållas", säger hälsoministeriet i ett uttalande som markerar att sex månader har gått sedan utbrottet av apkoppor i Portugal, som hittills har orsakat 948 fall.

Trots den låga cirkulationen av viruset i dag rekommenderar hälsovårdsmyndigheterna "starkt att personer i riskzonen vaccineras", och påminner om att vaccinet finns kvar efter överenskommelse, förutsatt att kriterierna för att komma i fråga för vaccinet är uppfyllda.