"Med tanke på den sänkning som ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) föreslagit för de tariffer för tillträde till näten som ska gälla 2023, och som presenterades i den kommuniké som offentliggjordes den 17 oktober 2022, uppskattas en sänkning av slutpriset på fakturorna".

En officiell Galp-källa förklarade för ECO att sänkningen kommer att vara liten och att den inte kan kvantifieras förrän ERSE publicerar de slutliga tariffvärdena, vilket kommer att ske den 15 december 2022.