Vid en kongress i Cáceres, i spanska Extremadura, påminde ordföranden för ACOS (Association of Southern Farmers), Rui Garrido, om att en ny gemensam jordbrukspolitik(CAP) från Europeiska unionen (EU) är på väg, men "med många osäkerhetsfaktorer".

"Och redan med många röster att ta hänsyn till" är den nya gemenskapsstödramen "föråldrad med tanke på de oförutsedda händelser som orsakats av pandemin och kriget", sade han när han talade vid den tredje luso-svenska kongressen för extensiv boskapsuppfödning och landsbygdsutveckling.

"En sak är säker", åtminstone för Portugal, enligt ordföranden för ACOS, som har sitt säte i Beja: "De portugisiska boskapsuppfödarna kommer att få mindre stöd än i den tidigare gemenskapsramen".

Ángel Pacheco, ordförande för Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, som tillfrågades av byrån Lusa, betonade att denna region och Alentejo, där "dehesa"/montado finns, är åtskilda av "en fiktiv gräns" och har "samma problem och samma möjligheter".

"Vi har möjlighet att visa att extensiv boskapsuppfödning", med boskap som betar fritt i ett varierat system, "borde vara det som bäst uppfyller alla de mål som EU har satt upp i Agenda 2030, när det gäller hållbarhet", hävdade han.

Av denna anledning, enligt chefen för strukturen som har 189 associerade kooperativ, bör extensivt boskapsuppfödning få "en kvalitetsskillnad" från EU:s sida.

"Det är tack vare det arbete som jordbrukare och boskapsuppfödare utför som vi redan kan uppfylla de mål som EU kräver av oss, eller som vi bara behöver anpassa oss i mycket liten skala för att kunna uppfylla dem perfekt", hävdade han.

I framtiden måste politiken för att främja hållbarhet på EU-nivå "prioritera dem som arbetar med denna hållbarhet", dem som har gjort det under lång tid, men som fortfarande fortsätter att "försöka övertyga nuvarande generationer om att denna typ av extensiv produktion är den mest lönsamma", hävdade han.

Med tanke på de höga produktionskostnaderna i Portugal och Spanien är extensiva djurproducenter inte "lönsamma enbart med marknaden", utan de måste "få hjälp av EU", försvarade han.