Bränslepriserna kommer att sjunka igen i början av veckan. Prognoserna pekar på en sänkning med 9,5 cent per liter för diesel och sju cent för bensin.

I början av förra veckan förväntades en prissänkning, som till slut stoppades av att rabatten på skatt på petroleumprodukter (ISP) sänktes.

Finansministeriet meddelade nämligen att man i december sänkte ISP-rabatten med 3,9 cent per liter diesel och 2,4 cent per liter bensin, med hänsyn till prisfallet.