António Costas förväntningar på den portugisiska ekonomins utveckling under det kommande året framfördes i slutet av ett annat sammanträde inom ramen för återhämtnings- och återhämtningsplanen (PRR) i motion, som denna gång ägnades åt digitaliseringsprogrammet för den sociala tryggheten.

Efter att ha konstaterat att Portugal under 2022 var det andra landet i Europeiska unionen med den högsta tillväxten och att arbetslösheten är "historiskt låg", konstaterade ledaren för den verkställande makten att den portugisiska ekonomin "lyckades stå emot" förra året, trots inflationsspänningen.

"Det finns goda indikatorer för 2023. Det kommer inte att bli vårt drömår, men det kommer inte heller att bli ett mardrömsår. Vi kommer att kunna leva med tillförsikt. Lyckligtvis är tecknen goda", förklarade premiärministern.

När det gäller de ekonomiska och finansiella förväntningarna för nästa år hänvisade premiärministern ändå till den yttre miljön och sade att "Europa hjälper till".

"Tyskland har meddelat att det inte kommer att gå i recession i år. Att Tyskland inte har någon recession innebär att vi alla kommer att få det mycket bättre", motiverade han.

Enligt premiärministern "kan de ekonomiska förväntningarna vara goda med tanke på den nuvarande trenden med minskad inflation".

"Detta är grundläggande, eftersom en av framgångarna för socialförsäkringen, när det gäller förmågan att reagera på familjer och företag, har varit de höga sysselsättningsnivåerna och den förbättrade inkomsten som har möjliggjort en hållbar ökning av socialförsäkringens intäkter", tillade han.