Enligt uppgifter från den portugisiska centralbanken, som rapporterats av ECO, "mer än tredubblades den genomsnittliga räntan på nya bostadslån under 2022 jämfört med 2021".

Enligt uppgifter från centralbanken ökade räntan på nya bostadslåneavtal (som ingicks för mindre än tre månader sedan) från 0,83 % i december 2021 till 3,24 % i december 2022.

"Denna ökning följer banan för Euribor-räntorna, som i december i genomsnitt låg på 3,03 % på 12 månaders sikt, 2,57 % på 6 månaders sikt och 2,07 % på 3 månaders sikt (-0,50 %, -0,54 % respektive -0,58 % i december 2021)", förklarar Banco de Portugal.

Sedan februari har räntan på nya bostadslån i Portugal varit lägre än den ränta som bankerna i euroområdet tillämpar. Men sedan oktober har denna dynamik förändrats och i december registrerades den största skillnaden sedan mars 2015.

Uppgifter från Bank of Portugal visar också att sedan oktober har den finansiella kostnaden för att köpa ett hus i Portugal överskridit den genomsnittliga kostnaden i euroländerna: i december var den genomsnittliga räntan på nya bostadslån i Portugal 36 baspunkter högre än den ränta som bankerna i euroområdet tillämpar.

De siffror som centralbanken avslöjat visar också att 16 156 miljoner euro i hypotekslån kommer att tecknas 2022, vilket är 5,8 procent mer än 2021 och 42 procent mer än de lån som banken beviljade för köp av hus 2020.