Med denna partiella arbetsnedläggelse avser skattearbetarna att visa sitt missnöje med "den professionella devalveringen" och "kollapsen av skatte- och tullmyndigheten(AT)", enligt STI i ett uttalande.

Strejken, vars förhandsmeddelande utfärdades i tisdags, kommer att inledas i mars och omfatta "de tre första timmarna och de tre sista timmarna av arbetsdagen" och kan förlängas med "lika långa månadsperioder fram till slutet av 2023 eller tills STI får sina krav tillgodosedda".

Utöver strejken kommer STI också att organisera arbetarmöten och andra protestinitiativ, som kommer att tillkännages senare.