Varningen gäller snöfall över 1600 meter och möjlighet till en ackumulering av 5-10 centimeter över 1800 meter, och IPMA varnar för möjliga störningar i trafiken, med blockerade vägar och möjlig isbildning.

Den gula varningen utfärdas av IPMA när det finns en risksituation för vissa aktiviteter som är beroende av vädersituationen.

IPMA förutspår för idag på kontinenten skurar, som kommer att minska i frekvens från och med eftermiddagen, och måttlig till svag vind.