Enligt denna studie av konsultföretaget Informa D&B om den nationella hotellsektorn överstiger värdet för 2022 också med 16,5 % det värde som registrerades 2019, innan pandemin kom till Portugal.

Studien, som omfattar hotell, lokala inkvarteringsenheter, lägenhetshotell, turistlägenheter, anläggningar och bostäder för landsbygdsturism, turistbyar, pousadas och "Quintas da Madeira", visar att antalet gäster och övernattningar också ökade under det senaste året jämfört med föregående år.

Enligt Publituris ökade antalet gäster med 83,3 procent, vilket innebar drygt 26,5 miljoner gäster i de nationella turistanläggningarna, medan det totala antalet övernattningar uppgick till 69,5 miljoner, vilket också innebär en betydande ökning, som uppgick till 86 procent.

"Lokala inkvarteringsanläggningar var de som uppvisade den största procentuella ökningen i antal gäster, medan den största ökningen i antalet övernattningar motsvarade hotellen", och det var också i denna typ av inkvartering som det i absoluta tal uppmättes det högsta antalet gäster, med 17,5 miljoner, vilket motsvarar 66 % av det totala antalet. Antalet hotellövernattningar uppgick till 42,2 miljoner, vilket motsvarar cirka 61 % av det totala antalet.

Utländska besökare

När det gäller marknaderna visade Informa D&B:s sektorsstudie att nationella turister stod för cirka 23 miljoner övernattningar, cirka en tredjedel av det totala antalet övernattningar och 23 procent mer än 2021, medan de återstående övernattningarna stod för utländska turister, vilket motsvarar en ökning med 150 procent.

"Bland utlänningarna registrerades de största ökningarna bland invånare i USA (+327 %), Brasilien (+265 %) och Storbritannien (+192 %). Britterna förblev de viktigaste utländska kunderna och stod för 13 % av övernattningarna, före tyskarna och spanjorerna", tillägger studien.