Den irländska regeringen har lagt fram en ny lag om lokala bostäder (AL) i syfte att öka antalet bostäder på hyresmarknaden. Men efter en analys har Europeiska kommissionen beslutat att blockera Irlands plan att skärpa AL-reglerna. Detta innebär att Bryssel har befogenhet att blockera nya lagar som kan påverka de AL-åtgärder som den portugisiska regeringen har lagt fram inom ramen för Mais Habitação-programmet.

I Irlands fall ansåg EG att den nya AL-lagen innehöll "oproportionerligt restriktiva" åtgärder och att de inte gav några garantier för att effektivt öka antalet tillgängliga bostäder på marknaden för långtidsuthyrning. Nu analyseras den irländska AL-planen och kommer att frysas till slutet av året, enligt en rapport från Dinheiro Vivo.

Det återstår nu att se om de åtgärder som rör AL och som ingår i paketet Mer bostäder kan få ett liknande öde eller inte. För närvarande väntar Bryssel på information från den portugisiska regeringen om åtgärderna för AL, som "kommer att analyseras mot bakgrund av EU:s regler".

Dessa europeiska normer kräver till exempel att restriktioner för korttidsboende måste respektera principerna om "proportionalitet" och vara "lämpliga och grundläggande för att skydda mål av allmänt intresse".

Detta innebär att de kontroversiella åtgärderna i samband med AL - som innebär att nya tillstånd inte beviljas och att husen överförs till hyresmarknaden - till och med kan stoppas av Bryssel, om de anses vara oproportionerliga, påverka turistutbudet eller inte ger garantier för att fler hus kommer ut på marknaden för långtidsuthyrning.