År 1794 gifte sig Elizabeth med William Seton och de fick fem barn. Under deras resa till Livorno i Italien 1803 dog William. Katolska vänner visade så stor vänlighet mot henne att hon började intressera sig för deras tro. År 1805 blev hon katolik trots starkt motstånd från sina episkopala vänner. Tre år senare öppnade hon en skola i Baltimore.

Credits: PA; Författare: PA: PA;

Året därpå grundade hon i Emmitsburg, Maryland, det första huset för det som senare växte till kongregationen Sisters of Charity of St. Joseph. Hon valdes till ordens första överordnade och innehade det ämbetet fram till sin död 1821. Charity Sisters of Charity, vars regel var utformad efter modellen för Daughter of Charity of St Vincent de Paul, lade grunden för det kyrkliga skolsystemet i Amerika.