Enligt REN stod solcellsproduktionen fram till juni för 7% av elförbrukningen och biomassa för 6%, medan naturgasproduktionen stod för 19% och de återstående 20% motsvarade importbalansen.

"Totalt under terminen uppgick produktivitetsindex för vattenkraft till 0,79 (historiskt genomsnitt på 1), produktivitetsindex för vindkraft till 0,92 och produktivitetsindex för solkraft till 1,07".

Under årets första sex månader var elförbrukningen "i linje med samma period föregående år", med en minskning på 0,3%, med hänsyn tagen till effekterna av temperatur och arbetsdagar.

Om man endast analyserar juni månad ökade elförbrukningen med 0,5% jämfört med föregående år, drivet av temperaturer över genomsnittet. Justerat för effekterna av temperatur och antalet arbetsdagar sjönk den med 1,3%.

I juni var vattenkraften mer gynnsam med ett index på 1,11 (historiskt genomsnitt på 1), medan vindkraften och solcellerna låg under genomsnittet med index på 0,81 respektive 0,97.