"Fram till den 8 augusti registrerades 3 853 klagomål på klagomålsportalen. Av dessa var 64,2% adresserade till CTT och 35,8% till CTT Expresso", enligt Notícias ao Minuto.

"Bland de främsta orsakerna till klagomål är förseningar i leveranser, som representerar 32,7% av klagomålen 2023. Värdet har förbättrats jämfört med samma period 2022, då det uppgick till 33,9% av klagomålen ", skriver experterna och pekar på olevererad post som den 2: a främsta orsaken till klagomål.

Felaktiga leveranser (10,4%) är också en anledning till klagomål - detta avsnitt omfattar både leverans till fel adresser och till fel mottagare.

"Svårigheter med service - att komma i kontakt med kundsupport - var orsaken till 7% av klagomålen som riktades till de två varumärkena", påpekar de i meddelandet. Slutligen hänvisar 5,9% av klagomålen till ofullständiga leveranser, vilket inträffar när "endast en del av varorna faktiskt levereras".

Även om klagomålen är "en verklighet" anges i uttalandet att "de analyserade uppgifterna pekar på en utveckling av portugisernas tillfredsställelse i förhållande till de två varumärkena sedan 2022". Enligt indikatorerna hade CTT i januari 2022 ett nöjdhetsindex (IS) som fick 69,9/100 av konsumenterna och "för närvarande har de 78,1". Enheten CTT Expresso gick från 73,9 i början av förra året till 78,4 för IS.

"Båda varumärkena registrerade också en förbättring av resultatindikatorerna när det gäller svaret på problem som rapporterats till dem. Behandlingen av klagomål ger för närvarande en genomsnittlig utvärdering på 7,89/10, när den i januari 2022 var 2,84/10", avslutar noten.