Chefen för DGS Infection Prevention and Control and Antimicrobial Resistance Program(PPCIRA), José Artur Paiva, talade med Lusa-byrån efter att Centro Hospitalar Lisboa Norte, som omfattar sjukhusen Santa Maria och Pulido Valente, infört användning av mask under sjukhusvistelse för yrkesverksamma och besökare.

Intensivvårdsläkaren förklarade att varje vårdenhet har sin lokala PPCIRA-enhet och att sjukhuscentralens beslut därför "är helt normalt", som en del av "en förnuftig åtgärd i samband med den specifika situationen på sjukhuset i fråga".

För DSG måste fokus ligga "på två viktiga vektorer": skyddet av de mest utsatta och medborgarnas ansvarsskyldighet.

"SARS-CoV-2 har inte försvunnit" och kännetecknas nu av "en endemisk situation, med fluktuationer i graden av förekomst, liksom andra luftvägsvirus, förkylnings- och influensavirus, etc.".

Vid denna tidpunkt befinner sig sjukdomen i en "något större" överförbarhetsfas med tanke på införandet av en ny, mer överförbar variant, men utan en ökning av fallens svårighetsgrad, betonade han.


Relaterade artiklar: