National Slow Down Day är en dag som är tänkt att påminna förare om att sänka hastigheten för sin egen och andra trafikanters säkerhet. 50 fordon upptäcktes bryta mot hastighetsbegränsningen under dagens första 2 timmar.