I ett uttalande säger DGS att arten "Aedes albopictus", vars närvaro redan hade upptäckts under tidigare år i andra delar av landet, "identifierades för första gången i Lissabons kommun".

Arten i fråga kan överföra sjukdomar som chikungunya, denguefeber och zika, men DGS betonar att det för närvarande inte finns någon ökad risk för befolkningens hälsa.

"I Portugal har inga sjukdomsagens som kan överföras till människor identifierats i dessa myggor, och hittills har inte heller några fall av den mänskliga sjukdomen registrerats", heter det i uttalandet.

Trots detta säger DGS att man har förstärkt den entomologiska och epidemiologiska övervakningen, "och genomförandet av åtgärder för att kontrollera myggpopulationen pågår".

"Myggorna identifierades som en del av den entomologiska övervakningen, vilket visar den operativa kapaciteten hos nätverket för vektorövervakning, som implementerats i hela det nationella territoriet", säger den nationella hälsomyndigheten.

Övervakning, bedömning av situationen och ingripande är ansvaret för folkhälsotjänsterna på regional och lokal nivå, i samarbete med DGS och National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge.