Helena var gift med den romerske kejsaren Constantius I Chlorus, som avsade sig henne av politiska skäl. När hennes son Konstantin I den store blev kejsare i York 306 gjorde han henne till änkekejsarinna, och under hans inflytande blev hon senare kristen. Hon var mycket fäst vid sin äldste sonson, Crispus Caesar, som Konstantin gjorde till titulär härskare över Gallien, men problemen inom den kejserliga familjen kulminerade med avrättningen av Crispus och Fausta, Konstantins andra hustru och Crispus styvmor.


Därefter spreds historien om att Fausta hade anklagat Crispus för att ha försökt förföra henne - därav Crispus avrättning 326. Fausta blev i sin tur angiven av den sorgsna Helena och avrättades kort därefter. Omedelbart efter den dubbla tragedin gjorde Helena en pilgrimsresa till det Heliga landet. Hon lät bygga kyrkor på de påstådda platserna för Kristi födelse (i Betlehem) och himmelsfärd (nära Jerusalem).

Credits: PA; Författare: PA;

Före 337 påstods det i Jerusalem att Kristi kors hade hittats under bygget av Konstantins kyrka på Golgota, under ett Venustempel som hade rivits på platsen. Senare under århundradet tillskrevs Helena upptäckten.