Olika aktörer inom fastighetssektorn har krävt att licensprocesserna ska snabbas upp för att påskynda ökningen av utbudet av bostäder på marknaden.

"En genomgripande lagstiftningsreform håller på att genomföras i alla licensprocesser. Och den 12 oktober kommer vi att godkänna diplomet om förenkling av licensiering i byggfrågor, särskilt för bostäder, i ministerrådet", sade António Costa, vid öppnandet av kongressen för den nationella sammanslutningen av portugisiska kommuner.

Premiärministern citerades av Rádio Renascença och sade att Portugal måste ta ett "kvalitativt språng" för att eliminera kontextuella kostnader i licensieringsprocesser.

I en första reaktion på statschefens beslut sade den portugisiska föreningen för fastighetsutvecklare och investerare(APPII) till idealista news att den berömde utfärdandet av förordningen om förenkling av stadsplanering och garanterade att den kommer att "fortsätta arbeta för att skapa ett bra examensbevis för lagstiftningstillstånd". Detta har i själva verket varit en av de mest omdebatterade och kritiserade frågorna inom sektorn under flera år, där flera marknadsaktörer anser att förseningar i tillståndsgivningen påverkar genomförandet av projekt och det ökade utbudet av bostäder på marknaden.

Med den lagstiftning som nu antagits föreslår regeringen att "onödiga eller överflödiga" licenser, tillstånd, handlingar och förfaranden i frågor som rör stadsplanering, fysisk planering och industri ska avskaffas.