Uppgifter från detta organ som övervakar polisens verksamhet visar att PSP är den säkerhetsstyrka som får in flest klagomål, med 538 rapporter mot agerandet av agenter från den offentliga säkerhetspolisen i IGAI under 2021, följt av det republikanska nationalgardet(GNR), med 427, och utlännings- och gränstjänsten, med 233.

IGAI uppger att man under 2022 mottog 1 436 klagomål mot säkerhetsstyrkornas agerande, vilket är det högsta antalet under de senaste sex åren och en ökning med 22,3 % jämfört med 2021.

"Sedan 2017 har antalet administrativa processer som härrör från klagomål/rapporter till IGAI ökat årligen och om man jämför data från 2022 (1 436) med data från 2021 (1 174) finns det en betydande ökning i storleksordningen 22,32 %", betonar organet som leds av domaren Anabela Cabral Ferreira.

Under 2017 inkom 772 klagomål till IGAI, vilket steg till 860 under 2018 och ökade igen året därpå till 950 klagomål, och under 2020 registrerades en ny ökning på totalt 1 073 klagomål.

Majoriteten av klagomålen som nådde IGAI 2022 var klagomål från medborgare, totalt 639, med 315 rapporter från rättsliga enheter, 290 från privata enheter och 69 från generaldirektoratet för återanpassning och kriminalvård.

Enligt IGAI var nästan hälften av klagomålen (48 %) mot säkerhetsstyrkornas åtgärder relaterade till överträdelser av uppföranderegler (felaktiga förfaranden eller beteenden), med totalt 690 klagomål, varav 254 riktades mot delar av PSP, 199 mot GNR:s militära personal och 191 mot SEF:s inspektörer.

Brott mot den fysiska integriteten var den näst vanligaste typen av klagomål som lämnades in 2022, motsvarande 14,3 % av de totala rapporterna mot polisinsatser, följt av frågor av intern eller yrkesmässig karaktär, med 95 klagomål.

IGAI mottog också 14 klagomål förra året relaterade till diskriminerande metoder, varav 11 var mot PSP.