Den vinnande nyckeln för dragning 083/2023, enligt Santa Casa-webbplatsen, var som följer: 10, 17, 20, 35, 40 + 3, 4 .

Det har vunnits 76 första EuroMillions-priser i Portugal sedan 2004, det år då den europeiska dragningen lanserades.