"Trots sitt minskade beroende av gasleveranser från Ryssland förbrukar Portugal merparten av sin gas för elproduktion. Ett fortsatt beroende av gas för elproduktion kan leda till ökade risker för elförsörjningstryggheten, vilket förvärras av mer frekventa extrema torka", säger gemenskapens verkställande direktör.

Varningarna finns i rapporten om tillståndet i energiunionen 2023, där Bryssel hävdar att när det gäller Portugal skulle "nya investeringar i främjande av förnybar energi, finansiering av energieffektivitetsprojekt och investeringar i nätverk bidra till att öka motståndskraften när det gäller elförsörjningstryggheten".

På rätt väg

Europeiska kommissionen anser att "Portugal är på rätt väg för att omvandla sitt energisystem och påskynda utvecklingen av förnybar energi".

"År 2021, med en andel på 32 % förnybar energi i sin energimix och 65 % förnybar el i sin energimix, är det portugisiska energisystemet ett av de mest koldioxidfria systemen i EU", konstaterar Bryssel.

Institutionen påminner också om att Portugal förra året helt eliminerade kol från sin energimix, efter att ha meddelat att man avser att nå målet om 80 % förnybar el tidigare än planerat, 2026 och inte 2030.

För EU som helhet garanterar gemenskapens verkställande organ att de 27 medlemsstaterna är "väl förberedda" för att garantera energitryggheten under den kalla årstiden.