På årsbasis uppgick förändringstakten till 8,2% (7,8% i september).

"Det bör noteras att antalet bankbedömningar var cirka 26,9 tusen, vilket motsvarar en ökning med 7,8% jämfört med föregående period och en ökning med 4,9% från år till år", konstaterar INE.

Den centrala regionen registrerade den mest betydande ökningen jämfört med föregående månad (0,7%) och den autonoma regionen Madeira hade den största minskningen (-2,3%).

Jämfört med oktober 2022 ökade medianvärdet av bedömningarna med 8,2%, med den mest intensiva variationen i den autonoma regionen Madeira (19,6%) och den lägsta i Algarve (6,1%).

Enligt Median Bank Valuation Index hade Algarve, Lissabons storstadsområde, den autonoma regionen Madeira och Alentejo Litoral i oktober 2023 värderingsvärden på 37,3%, 32,4%, 11,5% respektive 10,4% högre än landets median. Alto Tâmega, Beiras och Serra da Estrela och Terras de Trás-os-Montes var de regioner som uppvisade de lägsta värdena i förhållande till landets medianvärde (-49,9%, -49,0% respektive -48,5%).