Så vad är de skandinaviska flygbolagens historia och hur förhåller sig SAS passagerarrättigheter till globala standarder för passagerarrättigheter?


Rötterna till skandinaviska passagerarrättigheter


Skandinaviska passagerarrättigheter började gälla 1946, när tre skandinaviska flygbolag, Det Danske Luftfartselskab, Den Norske Luftfartselskap och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, gick samman till ett enda flygbolag som hette Scandinavian Airlines, även känt som SAS.


Vid den här tiden inrättades också Norges Luftfartsstyrelse. Styrelsen skapades för att övervaka allt som rörde civil luftfart, inklusive SAS passagerarrättigheter.


SAS: En pionjär inom passagerarrättigheter


SAS engagemang för transparens, ansvarstagande, SAS kompensation och högkvalitativ kundservice har gjort dem till pionjärer inom passagerarrättigheter.


Under hela sin verksamhet har flygbolaget framgångsrikt antagit luftfartsförordningar som EG 261/2004 och skapat praxis för att leverera rättvis SAS kompensation för inställda flyg till passagerare.


SAS process för ersättningsanspråk överträffar branschstandarden. De erbjuder till exempel detaljerad information på sin webbplats om SAS kompensationsprocess för inställda flyg, samt om de regler och den assistans som finns tillgänglig via flygbolaget.


Nyckelkomponenter i den skandinaviska strategin


Framgången med SAS kompensation och kundservice kan till stor del tillskrivas deras skandinaviska strategi, som inkluderar:


  • Öppenhet

SAS värdesätter transparens och strävar efter att ge passagerarna en transparent översikt över sin verksamhet, inklusive SAS kompensation för försenade flyg, passagerarnas integritet och allmänna villkor.

  • Punktlighet

Ett annat viktigt inslag i den skandinaviska strategin är punktlighet, vilket innebär att Scandinavian Airlines strävar efter att hålla tidtabellerna och minimera inställda flyg och förseningar, vilket minskar behovet av SAS kompensation för inställda flyg.

  • Omsorg

Det skandinaviska förhållningssättet är också centrerat kring omsorg. SAS gör sitt bästa för att informera kunderna om SAS ersättningspolicy och passagerarnas rättigheter. De erbjuder djupgående assistans vid inställda flygningar och deras kundtjänst är lätt att nå.


Jämförelse mellan skandinaviska och globala standarder


Alla flygbolag som är verksamma inom EU måste följa förordningar som EC261/2004, som beskriver passagerarnas rättigheter samt kriterier och belopp för ersättning vid förseningar och inställda flyg.


Därför följer SAS EU261-kompensation samma riktlinjer som andra flygbolag inom EU. De är till exempel inte skyldiga att betala SAS strejkkompensation. USA har inte lika robusta regler och passagerarna är inte garanterade samma ersättning som SAS passagerare.


SAS följer samma regler som andra flygbolag, men de har en högre omsorgsstandard när det gäller flygbolagens policyer. SAS har till exempel upprättat ett transportvillkor som beskriver passagerarnas rättigheter när de flyger med SAS. Detta ger kunderna en känsla av tydlighet som gör SAS till en mer pålitlig leverantör.


Utmaningar och möjligheter


Eftersom flygbolagen enligt förordning EC261/2004 är skyldiga att betala kompensation och företag som Skycop hjälper till att säkerställa att passagerarna får rättvis kompensation vid SAS-anspråk, är kompensation en betydande kostnad för SAS. För att minska kostnaderna måste SAS göra ständiga förbättringar för att minimera antalet inställda flygningar.


Å andra sidan är passagerare lojala mot företag som erbjuder en smidig och rättvis ersättningsprocess. Så även om flygstörningar är obekväma, har SAS möjlighet att vinna långsiktiga kunder genom att ta hand om passagerarna och ge dem en rättvis ersättning.

Credits: Unsplash; Författare: Adem AY;

Passagerarupplevelsen med SAS


SAS har alltid strävat efter att leverera utmärkt kundservice. De var till exempel det första flygbolaget som införde ett elektroniskt bokningssystem, vilket gör det enklare för passagerare att boka flyg. De var också först med att införa höghastighets-wifi på flygningar.


Dessutom kan passagerarna enkelt kontakta Scandinavian Airlines via telefon, vilket vissa flygbolag inte längre erbjuder. SAS har en heltäckande inställning till kundservice som gör att de sticker ut.


Bortom SAS: Det skandinaviska inflytandet


Skandinaviska länder är kända för att vara pragmatiska, rättvisa och transparenta. Skandinaviska företag tenderar att ha plattare organisationsstrukturer och mer öppen kommunikation mellan kollegor och med kunder.


Dessutom bygger det skandinaviska synsättet på jämlikhet och rättsstatsprincipen, vilket innebär att det är viktigt i skandinaviska länder att alla är lika berättigade till de rättigheter som föreskrivs i lag.


Sammanfattningsvis


Med sitt fokus på kundservice, transparenta policyer och viljan att följa EU:s regelverk är SAS ledande inom passagerarrättigheter.


Flygbolaget lägger extra vikt vid värden som omsorg, transparens och punktlighet. Även om SAS kompensation för försenade flyg kan vara densamma som andra flygbolag erbjuder, går de längre än så när det gäller att informera passagerarna om deras rättigheter med policyer som SAS Conditions of Carriage.


Vilken typ av innehåll vill du se på våra sociala medier? Kontakta oss på sociala medier och låt oss veta så att vi kan ge dig mer av det du älskar!