Biden talade vid ett evenemang i samband med Earth Day och sade att Solar for All-programmet skulle leda till att 900.000 hushåll för första gången får tillgång till solenergi samtidigt som 200.000 arbetstillfällen skapas.


"Familjer kommer att spara över 400 dollar per år på elräkningarna", sade han.

Presidenten lanserade bidragsprogrammet i Prince William Forest Park, där han talade om sitt miljöarbete, som har delat kritikerna.