Det välkända "Sharing Pedagogical Concept", som har implementerats på Bright, fungerar som ett flaggskepp för koncernens skolor. Hårt arbete har lagts ned på att "riva väggar" - främst mentala, men även fysiska - och skapa dynamiska klassrum med öppna ytor där eleverna trivs och lär sig. I dessa klassrum har tekniken en framträdande plats, både i det fysiska utrymmet och i de tillämpade undervisningsmetoderna, på ett sätt som skiljer sig markant från vad som kan göras i andra internationella skolor i Portugal.

De pedagogiska utrymmena inomhus och utomhus på Bright har utformats av danska Rosan Bosch Studio - specialister på att skapa innovativa inlärningsmiljöer som kontinuerligt arbetar med koncernen i alla dess skolor - och har helt utformats med elevens perspektiv i åtanke. Dessa utrymmen är mycket anpassningsbara efter de ämnen som studeras och de aktiviteter som utförs vid varje tidpunkt på dagen, vilket optimerar hur innehållet lärs ut och lärs in vid varje givet tillfälle och därmed ger en mer uppslukande och engagerande upplevelse för studenten.

Evenemanget är öppet för Algarve Community och kräver ingen registrering.

För mer information, vänligen kontakta admissions@bright-is.com eller ring 289 154 800.