Beslutet fattades under en lunch som sammanförde Portugals premiärminister Luís Montenegro och Frankrikes president Emmanuel Macron i Élyséepalatset i Paris och som syftade till att fördjupa de bilaterala förbindelserna mellan de två länderna.

Enligt en källa från Montenegros kansli är målet att inleda "en ny cykel" i förbindelserna mellan Portugal och Frankrike genom att hålla bilaterala möten mer regelbundet.

De två länderna kommer nu att arbeta på ett "vänskapsfördrag" för att öka utbytet av kunskap och information "inom de mest varierande sektoriella områdena".

Frankrike har redan bilaterala strategiska fördrag med länder som Spanien, Italien och Tyskland och kommer också att ha dem i framtiden med Portugal, sade samma källa till Lusa.

Förutom avtalen enades Montenegro och Macron också om att hålla bilaterala möten "mer regelbundet" för att öka förbindelserna mellan de två länderna.

Källan från Montenegros kontor påminde om vikten av den portugisiska gemenskapen i Frankrike, men betonade att den inte har någon praktisk översättning till förhållandet mellan de två länderna, en situation som den portugisiska regeringen nu avser att vända.

Luís Montenegro uttryckte sitt engagemang för att stärka förbindelserna mellan de båda länderna och framhöll de europeiska dagordningarna, men också det inflytande i Afrika som de båda länderna har.