Under 2021 spenderade EU-länderna 1 882 miljarder euro på pensionsutbetalningar, vilket motsvarar 12,9 procent av BNP. Enligt uppgifter från Eurostat ökade utgifterna för dessa åldersförmåner med 2,8 procent jämfört med 2020, men vikten i BNP var 0,7 procentenheter (p.p.) lägre än 2020, då den uppgick till 13,6 procent.

Portugal är ett av de EU-länder där ålders- och efterlevandepensionerna väger tyngst i BNP: landet ligger på 5:e plats av 27 länder.

Enligt Europeiska statistikkontoret stod ålders- och efterlevandepensionerna i Portugal för 14,2 procent av BNP 2021. Endast Grekland (16,4 %), Italien (16,3 %), Österrike (15 %) och Frankrike (14,9 %) ligger före Portugal i rankningen.

Irland, med en pensionsvikt på 4,5% av BNP, ligger i botten av tabellen. Därefter följer Malta (6,4%), Ungern (7%) och Litauen (7,1%), som är de fyra länder där ansträngningarna för att betala ut pensioner är lägst.