AB dönem başkanlığını turizme bağımlı Portekiz yürütür ve üye ülkelerle yeni geçiş için müzakere etmekten sorumludur. Bloğun halsiz aşı kampanyasına ve yeni coronavirüs varyantlarının getirdiği risklere rağmen, uluslararası yolculuğun kurtulmasına olanak sağlayacak.

Salgının başlamasından bu yana otel gelirleri%74 düşerken, yerli ve yabancı turistler%71 düştü.