Çevre ve İklim Eylem Bakanlığı yaptığı açıklamada, komisyonun dahili bilimsel hizmet projesi, havalimanına covid-19'a neden olan virüs varyantlarının erken tespiti potansiyeline sahip bir “süper site” olarak işaret ediyor, Portekizce konuşulan şehirlere bir bağlantı görevi gördüğünü belirtti, ancak ayrıca diğerlerine Amerika Birleşik Devletleri"ndeki Avrupa şehirleri, Çin ve Hindistan.

Numunelerin toplanması Portekiz Çevre Ajansı ve Águas de Portugal grubu tarafından gerçekleştirilecek ve analizleri Avrupa araştırma merkezinin uluslararası ortak laboratuvarları tarafından gerçekleştirilecektir.

Deneyim, gelecekte atık su analizinde toplanan verileri kullanan “SARS-CoV-2 virüsünün ve varyantlarının dolaşımı için düzenli bir gözetim sistemi oluşturmak ve bir erken uyarı sistemi tanımlamak” için bir temel oluşturacaktır.

Bakanlık, analiz toplama ekibinin çoktan kurulduğunu ve analizlerin Avrupa araştırma merkezi tarafından ödeneceğini söyledi.