Avrupa istatistik bürosundan (Eurostat) gelen verileri kullanan ETUC, küresel olarak AB vatandaşlarının yüzde 28'inin evden uzakta bir hafta tatili karşılayamayacağına ve gelirleri yoksulluk riski eşiğinin altında olan insanlar arasında yüzde 59,5 seviyesine yükseldiğine dikkat çekiyor.

En kötü Üye Devlet olan Yunanistan, yoksulluk riski taşıyan insanların yüzde 88,9 tatillerini ödeyemiyor, onu Romanya (yüzde 86,8), Hırvatistan (yüzde 84,7), Kıbrıs (yüzde 79,2) ve Slovakya (yüzde 76,1) izliyor.
Portekiz'de yoksulluk riski taşıyan insanların yüzde 72,6'sı tatil yapamaz, AB ortalaması yüzde 59,5. Masanın diğer ucunda Finlandiya (yüzde 30), Lüksemburg (yüzde 30,8), Danimarka (yüzde 31,7) ve İsveç (yüzde 32,3) bulunmaktadır.

ETUC'a göre, ortanca altında geliri olan pek çok Avrupalı işsiz veya emekli, ancak bu grup, özellikle yasal asgari ücret kazananlar olmak üzere milyonlarca düşük ücretli işçi de içeriyor. Yoksulluk riski altındaki nüfus, eşdeğer geliri, eşdeğer yetişkin başına medyan gelirin yüzde 60'ı olarak tanımlanan yoksulluk sınırının altında olan kişidir.