Parlamento, bir önceki yasanın 2012 yılında yürürlükten kaldırılması gibi, köylerin şehir ve şehir unvanlarını almalarına izin veren kriterleri belirleme amaçlı bir PS projesini tartışmaya başladı.

Köylerin kategorisinin atfedilmesi için bir çerçeve yasasına duyulan ihtiyaç, güncel olduğu düşünülen sosyalist öneride sunulan kriterlerin eleştirilerine rağmen parlamenter bir uzlaşmaya sahipti.

PSD, BE, PAN, CDS-PP ve doğal olarak, savunucusu PS, çerçeve yasasını tartışmaya istekli olduğunu göstererek, bu sınıflandırmanın yerliler için yasal vakum ve sembolik önemini kabul etti.

1982'den önceki yasa, ülkedeki bucak sayısını 3,092'ye düşüren idari reform sırasında 2012 yılında iptal edildi.

Sosyalist milletvekili Pedro Delgado Alves, amacın “herkesi köylerin sınıflandırmasını değiştirmeye mecbur etmek değil, bu fırsatı vermek” ile “üniforma rehberlik kriterleri”, mevcut gerçeklikle ilgili olarak güncel yasaların olması gerektiğini vurguladı.


Author
TPN/Lusa