Bir açıklamada, Gıda ve Ekonomik Güvenlik Kurumu (ASAE), Ulusal Ceza Soruşturma ve Bilgi Birimi (UNIIC) aracılığıyla, altı korunan türün 14 örneği ele geçirildi; iki türün üç timsahı, dört denizatı, dört beyaz mercan, bir kraliçe kabuğu ve iki viyola çene çetesi

Ayrıca, sahtecilik şüphesiyle CITES topluluk sertifikalarının iki kopyası da dahil olmak üzere çeşitli belgeler ele geçirildi ve eylem, Doğa ve Ormanları Koruma Enstitüsü (ICNF) ile bir uzman olarak işbirliği yaptı.

CITES, hayvanlarda ve bitkilerde ticaretin vahşi doğada hayatta kalmalarını tehlikeye atmamasını sağlamak amacıyla, şu anda toplam 183 ülkeyi içeren ülkelerin gönüllü olarak bağlı kaldığı bir Uluslararası Anlaşmadır.

Kongre, yaklaşık 5.800 hayvan türü ve 33.000 bitki türüne farklı koruma dereceleri vermektedir.

Avrupa Birliği, dört ekte türleri dağıtan bir Yönetmelik tarafından yönetilen Sözleşme'den daha kısıtlayıcı kurallara sahiptir.