Biz çok hızlı olmak için bir yol bulmak zorunda, çok pragmatik ve bazı bürokrasiler üzerinden almak, yasaya saygı”, Pedro Calado, Funchal Semper à Frente koalisyon (PSD/CDS-PP), yeni belediye yürütme ilk toplantı sonunda dedi.

Belediye başkanı, PRR tarafından finanse edilen projelerin 2026 yılına kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı, bu nedenle de bir PSD/CDS-PP koalisyonunda belediye meclisi ve Bölgesel Hükümetin kentsel planlama bölümleri düzeyinde “tüm prosedürleri düzene sokmak” esastır.

Pedro Calado, 2022 Devlet Bütçesinin başarısızlığının büyük ölçekli eserlerin ödülü açısından “bazı engeller yaratabileceğini” belirtti.

“ Burada, süreçlerin başlangıcında üç ya da dört aylık bir gecikme hakkında konuşuyor olabiliriz ve tüm bunlar makinenin biraz sıkışmasına katkıda bulunuyor” diye uyardı.