Topluluk yöneticisinden bir basın açıklamasına göre, Portekiz kararına kısmen uyarak toplumun önemi olan 61 bölgeyi özel koruma alanları olarak belirterek, “koruma hedefleri ve tedbirler de dahil olmak üzere ilgili yönetim planlarını henüz kabul etmemiştir “.

Portekiz'in mektuba cevap vermek ve gerekli tedbirleri almak için iki aydan az bir süre kaldı, aksi takdirde Brüksel meseleyi Avrupa Birliği Adalet Divanı'na yönlendirebilir ve mali yaptırımlar isteyebilir.

Bir ihlal sürecinin ardından 5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan yargı, 2004/813/EC Komisyonu Kararı 2004/813/EC Avrupa Komisyonu tarafından tanınan toplum öneminin özel koruma alanları 61 siteleri olarak tayin etmeyerek Aralık 2004 [...] ve benimseyerek Doğal habitat türlerinin ekolojik gereksinimlerini karşılayan gerekli koruma önlemleri [...] Portekiz Cumhuriyeti yükümlülüklerini yerine getiremedi” Habitats Direktifi altında.