Doktor Ricardo Jorge Ulusal Sağlık Enstitüsü (INSA) tarafından geliştirilen çalışmanın verilerine göre Algarve ve Azores bölgeleri en düşük toplam seroprevalansa sahip olanlardı (sırasıyla% 80,2 ve% 84,0).

“ Nüfusun özellikleri ile ilgili olarak, nüfusun en yüksek toplam seroprevalansı 50 ila 59 yaş arası (%96.5), yüksek öğrenim (%96.0) ve iki veya daha fazla kronik hastalığı olan bireylerde (%90,8)”, bir açıklamada INSA'yı belirtir.

Veriler 20 yaşın altındaki yaş gruplarının toplam seroprevalansı en düşük (1-9 yaş arasında%17,9 ve 10-19 yaş arasında%76.8) olduğunu göstermektedir.

Enfeksiyon sonrası seroprevalansı ile ilgili olarak, sonuçlar muhtemelen zaman içinde SARS-CoV-2'nin spesifik antikorlarının çürümesi ile ilgili olan anketin 2. aşamasında elde edilenlerden daha “genel düşük değerler” (%7.5 karşı 13,5) gösterdiğini söyledi INSA.