“ Portekizli nüfusun yaşlanması ve çalışma hayatından emeklilik durumuna geçişte borçluların gelirlerinde önemli azalma göz önüne alındığında, ortaya çıkabilecek giderlerin azalmasına rağmen, kredi döneminde 70 yaşın üzerindeki borçlulardaki kredilerin yüksek konsantrasyonu finansal sistem için bir risk oluşturabilir,” raporda BdP diyor.

Regülatöre göre, 2021 yılı sonunda, “konut kredisi stokunun neredeyse üçte ikisi, kredinin sonunda yaşı 70 yıldan fazla olacak ve yaklaşık dörtte biri yaşı 75 yıldan fazla olacak borçlularla ilişkilendirildi”.

“ Bu borçluların çoğu 27 ila 40 yaşları arasında kredilerini aldı”, belgede de okuyor.

BdP için, çok uzun vadelere sahip kredilerin verilmesi, sıklıkla “kredilerin vadesinin borçluların aktif ömrünü aştığı” anlamına gelir.