“Olumsuz cevaplardan çok olumlu cevapları tercih ettiğimi söylemeliyim” dedi ve “aşılamayı artırmanın daha önemli olduğunu ve sadece kısıtlamalar uygulamaktan daha kalıcı etkileri olduğunu” savundu.

Devletbaşkanına göre, “belki de Sağlık Bakanı'nın gerekçesi budur” Marta Temido, şimdilik zorunlu maske kullanımının geri dönüşünü ve ücretsiz teşhis testlerinin değiştirilmesini dışlamak için.