Bulgulara göre, çalışmaya katılan her 10 kişiden biri, yaşam maliyetindeki artışın evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi önemli anları etkileyeceğini öngörüyor ve neredeyse yarısı (%49) hobilerinin ve ilgi alanlarının evden uzakta olumsuz etkilendiğini tahmin ediyor.

Bilgiler ayrıca NM'ye göre, “Portekizliler iklim değişikliği konusunda (%78), çalışmaya katılan 37 ülkenin küresel ortalamasından (%56) daha fazla endişe gösteriyor (%56)”.

Çalışma ayrıca "Portekiz'deki katılımcıların% 67'sinin evlerinin kim olduklarını yansıttığını, gençler arasında% 56'ya düştüğünü” ve “evdeki üç ana hayal kırıklığı dağınıklıkla (%34), ev işi (%30) ve dış alana sahip olmamak (%27)”.