Bu gecikmenin açıklaması, Büyükşehir Yürütme Komitesi'nin ilk sekreteri Ariana Pinho tarafından Büyükşehir Konseyi toplantısında, yeni ağın öngörüldüğü gibi 1 Kasım'da başlamayacağı haberiyle karşı karşıya kaldıktan sonra bugün verildi.

“Operatörlerle yaptığımız çeşitli toplantılarda, otobüslerin teslimatında büyük ölçüde geciken yüksek zorluk seviyesi görüyoruz. Filonun% 100'üne sahip bir operatör yoktur. Zamanlama da 1 Kasım olacaktı, ancak bu durumun gerçekleşmeyeceğini zaten tahmin ediyoruz”, diye açıkladı Ariana Pinho

.

Unir'in başlangıcı için belirlenen yeni tarih 1 Aralık'tır.