PCP genel sekreteri Paulo Raimundo, komünistlerin “ana ve en güncel talep” olarak gördüğü şeyden, yani “genel artış ve maaşlarda önemli bir artış” ndan vazgeçmediklerini vurguladı.

“Zenginlik yaratılır. İşçiler, her işçi için en az 150 avro ile %15 artış elde edebilmek için fazlasıyla yeterli araç ve kaynak yarattılar. Mümkün olup olmadığı yanlış sorusuna çekilmiyoruz; Bu sadece mümkün değil, ülkenin kendi gelişimi için acil ve temeldir” dedi.

Paulo Raimundo, “Bir avuç ayrıcalıklı insanın her gün ceplerine 25 milyon avro kar koymasının normal olmadığını” yineledi.

“CDU'da açıkız: Ülkenin yabancı sermayeye satılması kalkınmamıza karşı siyasi ve ekonomik bir suçtur, bu da küçük bir avuç yararına ve burada yaşayan ve çalışanların büyük çoğunluğuna zarar verir” dedi ve Portekiz'de “en iyi yaşamak mümkün” diye ekledi.

Kamu hizmetlerine, yani Ulusal Sağlık Servisi'ne, devlet okullarına veya konutlara finansal yatırımın güçlendirilmesi ihtiyacından bahseden Paulo Raimundo, ekonomik güç ve siyasi güç arasındaki karışıklığı protesto ederek bu durumu yolsuzluğun ana kökü olarak gösterdi.