Die sperdatums vir die betaling van IMI wissel na gelang van die bedrag wat betaal moet word.

Die sperdatums vir die betaling van eiendomsbelasting is soos volg:

Tot 100 euro: slegs 'n enkele paaiement, betaal in Mei;

Tussen 100 en 500 euro: twee paaiemente, betaal in Mei en November;

Vanaf 500 euro: drie paaiemente, betaal in Mei, Augustus

en November.

Dit beteken dat die sperdatum vir die betaling van die belasting eers op 31 Augustus eindig vir eiendomseienaars wie se belasting meer as 500 euro is.