Hierdie waardes verteenwoordig 4 045 minder mense werkloos in Februarie in vergelyking met die vorige maand, maar 15 363 meer mense in vergelyking met Februarie 2023.

Die aantal geregistreerde werkloses het sewe agtereenvolgende maande en agt maande jaar tot jaar toegeneem.

In 'n nota wat aan Lusa gestuur is, oor die data wat deur die Instituut vir Indiensneming en Professionele Opleiding (IEFP) vrygestel is, dui die Ministerie van Arbeid, Solidariteit en Maatskaplike Sekerheid aan dat die jaar-tot-jaar groei in werkloosheid in Februarie die gevolg is van die “toename in die aktiewe bevolking”.

Die aantal geregistreerde werkloses “is die derde laagste in Februarie in die afgelope 20 jaar (slegs hoër as 2020 en 2023)”, voeg die kantoor by.

Langtermynwerkloosheid (mense wat vir meer as 'n jaar geregistreer is) het die laagste waarde sedert rekords bereik, met 'n afname van 2,3% (2.765 minder mense) in vergelyking met die vorige maand en 'n daling van 4,1% (4 926 mense minder) jaar tot jaar, wat 35% van die geregistreerde werkloosheid verteenwoordig (38,3% in dieselfde maand van 2023).

Jeugwerkloosheid het 'n toename geregistreer, met 879 meer jongmense in vergelyking met dieselfde maand in 2023, sê die bediening.

“Dit is baie positiewe resultate wat die stabilisering van werkloosheid teen die minimum waardes van hierdie eeu bevestig, selfs met die uitdagings wat ons vanaf 2020 in die gesig staar het, met 'n pandemie, 'n oorlog en die styging in inflasie” beklemtoon die Minister van Arbeid, Solidariteit en Maatskaplike Sekerheid, Ana Mendes Godinho.

Die amptenaar wys ook daarop dat “Portugal op historiese hoogtepunte is in terme van werknemende bevolking, groei wat ook volgehou word in terme van loonwaardering, dit wil sê meer en beter werksgeleenthede.”