ערכים אלה מייצגים 4,045 פחות מובטלים בפברואר בהשוואה לחודש הקודם, אך 15,363 אנשים נוספים בהשוואה לפברואר 2023.

מספר המובטלים הרשומים גדל במשך שבעה חודשים ברציפות ובמשך שמונה חודשים משנה לשנה.

בפתק שנשלח ללוסה, על הנתונים שפרסם המכון לתעסוקה והכשרה מקצועית (IEFP), משרד העבודה, הסולידריות והביטוח הלאומי מצביע על כך שהגידול משנה לשנה באבטלה בפברואר נובע מ"הגידול באוכלוסייה הפעילה".

מספר המובטלים הרשומים "הוא השלישי הנמוך ביותר בחודש פברואר בעשרים השנים האחרונות (רק גבוה מ 2020 ו -2023)", מוסיף המשרד.

אבטלה ארוכת טווח (אנשים שנרשמו למעלה משנה) הגיעה לערך הנמוך ביותר מאז השיאים, עם ירידה של 2.3% (2,765 פחות אנשים) בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 4.1% (4,926 אנשים פחות) משנה לשנה, המהווים 35% מהאבטלה הרשומה (38.3% באותו חודש של 2023).

אבטלת הנוער רשמה עלייה, עם 879 צעירים יותר בהשוואה לחודש המקביל בשנת 2023, אומר המשרד.

"אלה תוצאות חיוביות מאוד, המאשרות את ייצוב האבטלה בערכי המינימום של המאה הנוכחית, אפילו עם האתגרים שעמדנו בפנינו משנת 2020 ואילך, עם מגיפה, מלחמה ועליית האינפלציה" מדגישה שרת העבודה, הסולידריות והביטוח הלאומי, אנה מנדס גו דיניו.

הפקיד מציין גם כי "פורטוגל נמצאת בשיאים היסטוריים מבחינת האוכלוסייה המועסקת, צמיחה שנמשכת גם מבחינת הערכת השכר, כלומר משרות יותר וטובות יותר".